High and Low

High and low (Criterion nr.24) (DVD)

1963-Akira Kurosawa (svart-hvitt)

Himmel og helvete

Nivå 1 (uten spoilers)

Gondo er en meget vellyket forretningsmann. Han er midt i en maktkamp med sine direktører om forretningsstrategien fremover for skofabrikanten National Shoes. De vil satse på massemarkedet med billige og dårligere sko, mens Gondo vil satse på kvalitet. Han har en plan for å frigjøre millioner til å kjøpe aksjemajoriteten i selskapet. Det er da kidnapperen ringer og beretter at han har kidnappet Gondos sønn og forlanger 30 millioner yen for å løslate ham. Gondo resignerer mentalt med en gang og det ser ut som om han vil etterkomme kidnapperens krav. Så kommer sønnen inn fra lek med sjåførens sønn. Det viser seg at kidnapperen har gjort en feil og kidnappet sjåførens sønn. Dermed blir Gondo fristilt i sitt dilemma. Han er ikke lenger soleklart ansvarlig for å betale løsepenger. Slik intensiveres det moralske dilemmaet: skal han betale for å få frigitt sjåførens sønn? Ingen andre kan stable slike summer på bena. Han forsvarer seg med at kidnapperen vil innse at en sjåfør ikke kan betale, og løslate gutten. Men hans kone og sjåføren er ikke overbevist og presser på for at Gondo skal ta ansvar. Slik heves temperaturen i kammerdramaet…

Nivå 2 (Med spoilers)

High and Low ble inspirert av et økende problem med barnekidnappinger I Japan på slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet. De lå på et gjennomsnitt av 3 i året. Straffene for disse var merkelig lave. Slik sett er denne filmen et innlegg i denne debatten. Man kan kanskje si at High and Low fikk konsekvenser for debatten. Ihvertfall ble straffene øket fra ca 1 år til opp mot 10 år. Baksiden må være at en kidnapper involvert i en stygg sak vedkjente at han hadde sett High and Low 14 dager før kidnappingen, som for øvrig endte med drap på barnet. Kanskje var han inspirert av filmen?

Manuset er bygget på en politiroman av den amerikanske pulpforfatteren Ed McBain som heter ”King’s Ransom”. Men der hvor romanen fremelsker brutal forretningsetikk og egentlig er ganske simpel i fremstillingen, går Kurosawa mye dypere. Han forandrer uhemmet på historien og løfter dilemmaet opp til et høyere nivå som favner videre i sosial forstand. High and Low følger dermed i tradisjonen til tidligere Kurosawafilmer som Drunken Angel, Stray Dog og The Bad Sleep Well, som er kommentarer til den japanske samtiden. Drunken Angel og Stray Dog tar for seg Japan etter krigen, med et samfunn i ruiner med stor nød. The Bad Sleep Well kritiserer råkapitalismen, slik High and Low gjør. Kidnapperens motivasjon bunner i misunnelse som utvikler seg til hat. Han bor i slummen, i intens hete og fattigdom. Hver dag ser han Gondos hus oppe på høyden over byen, som tydeligvis har aircondition siden vinduene ikke står på vidt gap. På denne tiden var det bare de rike som hadde råd til det. Slik dannes planen om å ramme Gondo der det smerter mest. Siden hete er et essensielt tema i filmen, filmet Kurosawa om vinteren. Slik tvinges alle til å fremheve hetens lidelser, ved å konstant vifte seg med vifter og å fukte ansiktet med vann i alle scener. For oss som tilskuere er vi overbevist om den konstante og tilstedeværende heten.

Direkte oversatt er filmens tittel Himmel og Helvete. Geografisk kan dette relateres til Gondos leilighet oppe på høyden, i kontrast til kidnapperens leilighet nede i slummen og heten. Slik kommer kritikken av forskjellen i levestandard i datidens Japan tydelig frem. Senere i filmen blir dopmisbruket i slummen tydelig. Kidnapperen omgis av dette. Kurosawa instruerte skuespillerne til å bli kjent med dopmiljøet i byen. De ble eskortert av politimenn, men allikevel turte de ikke annet enn å gå på rekke bak politiet i slummen. Dermed forstår vi at beskrivelsen av de utagerende heroinmisbrukerne i filmen er ganske realistisk.

High and Low fremheves som et mesterverk innen widescreen filmskaping. Kurosawa introduserer her teknikker som han sverger til resten av karrieren. Måten han plasserer aktørene på i forhold til hverandre er talende i den første delen. Slik setter han opp sympatier og antipatier, indre liv og koalisjoner. Enkle, men geniale grep.

Gondo varsler politiet tidlig i prosessen. I Japan har politiet en helt annen status enn i for eksempel UA, og til dels Norge. For det første er grov kriminalitet mye mindre utbredt enn USA. Dermed kan store ressurser settes inn når nødvendig. Oppklaringsprosenten er fundamentalt høyere enn i USA. For det andre har det japanske politiet et mer intimt forhold til innbyggerne. De rekrutteres gjerne fra lokalmiljøet og kommer på uoffisielle besøk jevnlig. Slik får de oversikt over lokalmiljøet og bygger tillit. Dette kommer frem i filmen iscenen hvor Gondo og hans kone har en opphetet diskusjon foran politimennene i deres egen leilighet. Politimennene ses på som integrerte i hjemmet i en større forstand.

Filmen er delt i to distinkte deler. Grovt sett kan man si at første del er et kammerdrama i 53 min, med høy intensitet. Del to er en prosedyrefilm, altså at vi følger en nitidig politietterforskning fram mot en pågripelse. Intensiteten er høy også i denne delen.

Lyd og bilde

Dette er Criterions andre utgivelse av High and Low. Denne, som ble utgitt i 2008, er en 2 disk versjon. Denne gangen er bildet i 2.35:1 anamorfisk utgave. Den første, som jeg hadde før, var ikke anamorfisk. Anamorfisk betyr for øvrig at bildet ikke er tilpasset TV-skjermen. Man har svarte striper både over og under i tillegg til sidene. I tillegg er bildet pusset opp og mye skarpere enn før. Kontrasten er også forbedret.

Lyden er i surround, og fungerer godt. Men ikke forvent mye action i bakhøytalerne.

Ekstramateriale

Audio commentary featuring Akira Kurosawa scholar Stephen Prince: Dette kommentarsporet er uten perioder med stillhet. Prince snakker som en foss om kameravinkler, lyssetting og sett i tillegg til symboler og samfunnsbakgrunnen for filmen. Opplysende, om litt tørt til tider.

A 37-minute documentary on the making of High and Low, created as part of the Toho Masterworks series Akira Kurosawa: It is Wonderful to Create: Så vidt jeg vet har alle Criterions utgivelser av Kurosawas filmer en episode av Toho Masterworks korresponderende til filmen inkludert. Denne lille dokumentaren er ganske grundig og gir et godt innblikk i prosessen rundt High and Low. Små intervjuer med skuespillerne er klippet inn i relevante problemstillinger rundt filmen.

Rare video interview with actor Toshiro Mifune, conducted by TV talk-show host Tetsuko Kuroyanagi: Mifune spiller er nesten fast skuespiller i Kurosawas filmer. Her gir han et intervju med Kuroyanagi, som tydeligvis er godt forberedt ikke klarer å gå i dybden når det gjelder Mifunes arbeid. Hun har en hang til å ville vite om trivielle ting, som hans hang til å rydde kontoret sitt og hans korte bukser. Allikevel får vi vite noe om hans bakgrunn og status som japansk internasjonal stjerne.

New video interview with actor Tsutomu Yamazaki, who plays the kidnapper: Dette intervjuet er mye bedre og vi får interessant informasjon om en skuespiller som skulle bli med Kurosawa videre I karrieren. Da i mer sympatiske roller.

Theatrical trailers  from Japan and the US.: Ingen kommentar.

A booklet featuring a new essay by critic Geoffrey O’Brien and an on-set account by Japanese fil scholar Donald Richie: Et fantastisk informativt og godt laget hefte! Dette er ofte Criterions force. Disse to essays utfyller hverandre godt, og er kremen av ekstramaterialet ved utgivelsen.