Sweetie

Sweetie (Criterion nr. 356)(Blu-ray)

1989 – Jane Campion (farger)

Et krevende midtpunkt

Nivå 1 (uten spoilers)

Kay er en ung kvinne som sliter med å finne ut hvordan hun skal leve livet sitt. Uten noen bestemt vilje eller mål tar hun tegn i omgivelsene som hjelp til beslutninger. I tillegg er hennes søster Dawn en stor utfordring, som tar stor plass på bekostning av henne.

Nivå 2 (med spoilers)

Sweetie er en meget imponerende debutfilm, som naturlig nok introduserer en regissør som senere har laget flere gode filmer. Filmen er kalt Sweetie etter kjælenavnet på Dawn, men hovedpersonen i filmen er Kay. Sweetie blir faktisk ikke introdusert i filmen før etter en halv time! Kay er en ung kvinne som strever med hvordan hun skal leve livet sitt. Derfor tyr hun til overdreven vektlegging av tilfeldige tegn i omgivelsene. Hun kaster mynt og kron, går til spåkone, og følger ”rådene” hun mottar. Slik velger hun seg blant annet kjæreste. Vi legger også merke til at hun har en lett grad av tvangsmessig atferd i måten hun unngår å trå på brosteinskjøter og lignende.

Sweetie derimot er mye hardere angrepet av en psykisk lidelse som vi legfolk ikke helt kan plassere. Det er Sweeties oppførsel som er den største utfordringen både for oss og hennes familie. Min opplevelse av filmen første gang jeg så den var at jeg så på Sweetie som en herlig eksentrisk person som ikke passer inn i konvensjonelle rammer, men som jeg følte ble nektet å være levende og lite konform. Helt til jeg faktisk forsto at så naiv er ikke denne filmen. For Sweetie er sterkt plaget, og kan ikke klare seg alene. Hvis man ser filmen uten skylapper vil man se tegn tidlig i filmen som peker mot dette. Og når krisen oppstår føler man seg litt medskyldig i å ha vært for naiv i synet på Sweetie.

Scenen som gjør alt klart for oss, og dermed blottlegger foreldrenes fornekting av Sweeties reelle tilstand er trehussekvensen. Det er ikke normalt å kle seg naken og barrikadere seg i et trehus i toppen av et tre i flere dager. Selv da nekter faren å ringe brannvesenet. Dette er et familieanliggende og skal løses innen familien. Det ender med tragedie.

Hva Sweeties diagnose er, er vanskelig å si. Hun er ikke hovedsakelig et barn i en voksen kropp, selv om noen sikkert vil hevde det. Schizofren eller bipolar er kanskje del av sykdomsbildet hennes, men også det at hun mangler grenser, både interne og eksterne. Med eksterne mener jeg at hun ikke har fått presentert grenser av sine foreldre i stor nok grad. Det kan illustreres i badekarscenen med sin far. Her lar Campion det være opp til oss hvor mye incest er del av det vi ser. At det er over grensen er det ingen tvil om, men lite er tydeliggjort.

Kay med kjæreste og Sweetie med kjæreste bor sammen i en leilighet etter at foreldrene har skilt lag. Når foreldrene finner sammen igjen, vil de leve uten Sweetie. Selv om de har levd i fornektelse over Sweeties tilstand, har de tydeligvis forstått nok til å innse at det er noe med henne som suger energi og oppmerksomhet. Sweetie elsker sin far, og det kan være et behov om oppmerksomhet fra ham som driver henne til trehusstuntet. Kay har som søster alltid følt dette oppmerksomhetsbehovet som et problem i konkurransen om foreldrenes oppmerksomhet. Dette er vel en velkjent problemstilling i familier med et spesielt krevende barn. Det andre barnet vil ofte føle seg neglisjert. Hun har ikke et romantisk eller naivt syn på Sweetie, men ser henne som et problem og som en utspekulert og beregnende person. Siden ingen andre ser henne slik, næres Kays behov for organisering av eget liv med usunne metoder.

Den sjarmerende gutten i nabolaget ble drillet i replikkene sine av foreldrene sine. Han kunne dem godt, men hadde lært seg dem i en bolk, noe som var et problem. Ingen forståelse av helheten her altså. Under scenen i trehuset kommenterte han til Genevieve (Sweetie) at hun neppe var voksen. Han forsto at hennes oppførsel ikke passet til en voksen person.

Lyd og bilde

Sweetie blir presentert i 1.85:1 og DTS lyd. Dette er jo en ganske ny film (1989) og kvaliteten på bildet er derfor strålende. De kraftige fargene, spesielt i innendørsscener, er meget livlig gjengitt. Filmkorn er nydelig til stede, over et meget detaljert og skarpt bilde. Dybdefølelsen er imponerende. Dette er en ganske dialogdrevet film, så de store surroundopplevelsene uteblir. Men musikken er storslagent gjengitt.

Ekstramateriale

Audio commentary featuring Campion, Bongers, and screenwriter Gerard Lee: Et kommentatorspor av de svakere. For mye utenomprat, og for lite om filmens intensjoner og virkemidler.

Making “Sweetie,” a video conversation between stars Genevieve Lemon and Karen Colston: På en utgivelse som markerer seg i nedre sjiktet hva ekstramateriale angår er nok dette det beste bonusmaterialet. Vi ser skuespillerne som spiller Sweetie og Kay snakke om filmen og sin opplevelse av den. Staben besto hovedsakelig av kvinner. De to skuespillerne som spiller søstrene i filmen, skulle få et meget godt forhold til hverandre. Campions regi innebar nøye posisjonering og bevegelser. Hun hadde en forkjærlighet for å filme ting man gjør når man er alene i et rom. De forteller også at mottagelsen i Cannes var blandet, som de begge mener er et godt tegn siden det betyr at filmen engasjerte. Ganske bra samtale.

Campion’s early short films An Exercise in Discipline: Peel, Passionless Moments, and A Girl’s Own Story: Disse kortfilmene er ganske bra. Peel (8 min) handler om en gutt som kaster appelsinskall ut av bilen, og blir tvunget av sin far til å plukke det opp i oppdragende øyemed. Dette fører til konflikt mellom foreldrene. Passionless Moments (12 min) handler om små hverdagslige situasjoner. A Girl’s Own Story (26 min) er et familiedrama om ekteskap og sjalusi.

Jane Campion: The Film School Years, a 1989 video conversation between Campion and critic Peter Thompson: Litt om Jane Campions visjoner og tanker rundt film. Ikke godt nok gjennomført, og med lite presise tanker. 19 minutter langt.

Behind-the-scenes photos and production stills: En samling meget tilfeldige bilder fra innspillingen, som like gjerne kunne vært fra en ferie. Uinteressant.

Original theatrical trailer: Det må vel sies at dette er en amatørmessig trailer som ikke gir meg noe inntrykk av filmen.

A booklet featuring an essay by film scholar Dana Polan: Dana Polan skriver om Campions kortfilmer, i forhold til Sweetie og hennes senere filmer. Et meget kort essay, som ikke er så interessant. Dana Polan medvirket også på film noir filmen Brute Force, anmeldt på denne bloggen. Jeg er ikke så veldig imponert over ham.