Ivan the Terrible part 2

Ivan the Terrible part 2 (Criterion nr. 88)(DVD)

IvanTheTerrible

Sovjet – 1958 – Sergej Eisenstein (farger og svart-hvitt)

Paranoia

Nivå 1 (uten spoilers)

Ivan er nå tsar og manøvrerer så godt han kan i et farvann med ytre og indre fiender. Der hvor part 1 trekker de store linjene utenrikspolitisk og skildrer veien til makten, dreier Ivan the Terrible seg mer om hvordan Ivan beholder makten gjennom intrikat renkespill.

Nivå 2 (med spoilers)

Parallellen til Stalin og Sovjet blir tydeligere i Ivan the Terrible part 2. Det er også grunnen til at filmen ble forbudt og trilogien ble skrinlagt for godt. Eisenstein klarte ikke balansegangen på en knivsegg like godt som i part 1, og falt ned i unåde. Slik Stalin forsvant dypere og dypere ned i paranoia og henrettet flere og flere av sine tidligere støttespillere, støter Ivan også flere fra seg med sin blodtørstighet. Han blir mer og mer isolert, men det skyldes mest hans egne handlinger. Han konfronterer og skyver fra seg presteskapet og henretter flere av Kolychevfamilien. Lederen av hans hemmelige politi eller livvakten sin (Oprichina), Alexei Basmanov, blir hånet og satt på plass i en tid hvor Ivan kunne trenge hans lojalitet.

Ivan har mektige fiender. Utenrikspolitisk er det polske Sigifried som er hans argeste motstander. Kurbsky sverger troskap til Sigifried og støtter det russiske aristokratiet (boyar). Innenriks er det aristokratiet og kirken som er hans største fiender. Ivan var aldri redd for å gå rett i strupen på sine motstandere, så også i Ivan the Terrible part 2. Da han har fått halshugget flere i Kolychevfamilien er hans eneste reaksjon at han syntes det var for få.

Ivan er slu. I det vi tolker som sårbare øyeblikk hos Ivan, blir det alltid tydelig at han fremdeles har kontroll på situasjonen. I sine mest selvmedlidende øyeblikk er han fremdeles i gang med en større plan. Et eksempel er betroelsene til Vladimir om at ingen elsker ham eller føler sympati med ham. Først når filmen utfolder seg videre forstår vi at disse betroelsene skal ende med Vladimirs død, og ikke fra Ivans hånd, men fra sine fienders. Mer om hvordan Ivan oppnår å lokke informasjonen ut av Vladimir litt senere, med metoder som kanskje kan minne om Stalins og andre lands moderne hemmelige politis forhørsteknikker.

Ivan the Terrible part 2 er en mer introvert film enn part 1, mer psykologisk og lik et kammerdrama. Her kommer Ivans kamp for å beholde makten i fokus fremfor å vinne den mer i fokus. Med hans redsel for å miste det han har sniker paranoiaen seg på. I part 2 blir en slettet sekvens fra part 1 satt inn igjen nå som Stalin er død. Part 2 ble jo ikke vist før i 1958. Denne sekvensen viser glimt fra Ivans barndom, hvordan hans mor ble forgiftet av aristokratiet og han selv ble foreldreløs. Dette skal forklare Ivans hat mot aristokratiet og hans tidlige vilje til å slåss mot dem. Denne konflikten med aristokratiet er bakgrunnen for hans opprettelse av livvakten sin i 1564, et slags hemmelig politi som arresterer og henretter rimelig vilkårlig. Dette var nok tungen på vektskålen når det gjaldt Stalins fordømmelse av filmen. Her var det altfor mange paralleller til hans eget regime.

Så til nøkkelscenen hvor Ivan lurer Vladimir til å røpe planene om å snikmyrde tsaren. Eisenstein bruker her freudiansk teori om kroppshukommelse, både psykologisk og filmatisk. Efrosinia er moren til Vladimir, og hun ønsker at Ivan skal drepes slik at Vladimir kan overta hans plass. Hun er også ansvarlig for giftdrapet på Anastasia, noe som Ivan først forstår i part 2. Nøkkelordet i sekvensen med Vladimir er altså kroppshukommelse. På den iscenesatte kroningsfesten som Ivan iscenesetter for Vladimir, utnytter Ivan alkoholinntaket og Vladimirs lave intelligens på en utspekulert måte. Han manipulerer Vladimir til å føle sympati for ham, og optimaliserer situasjonen ved å kopiere kroppsposisjoner som skal lure Vladimir inn i en tilstand av trygghet. Ivan anbringer Vladimir i en posisjon hvor han kan stryke ham over håret slik moren Efrosinia gjorde tidligere, og som vi har sett forut i filmen. Her oppnår Eisenstein en dobbel effekt av kroppshukommelse. Vi som publikum gjenkjenner bevisst eller ubevisst denne posisjonen, og Vladimirs kropp husker denne situasjonen som trygg og avslappende slik at Ivan kan hogge til psykologisk sett. Ivan fungerer som Vladimirs psykoanalytiker. Vladimir fortsetter å snakke om det han sist snakket om da han var i en slik posisjon. Han røper attentatplanene mot Ivan, og Ivan improviserer en slu plan hvor Vladimir tar Ivans plass og dermed blir målet for attentatet.

Eisenstein valgte å la hovedkarakterene sine symbolisere forskjellige dyr. For eksempel var Alexei Basmanov en bjørn, mens Ivan selv var en ørn. Eisenstein sendte skuespillerne sine til zoologisk hage for å studere dyrenes kroppsbevegelser og atferd. Ivans bevegelser skulle minne om en ørns, noe vi kan se flere steder. Han beveger hode og hals som en ørn, disse kroppsdelene skyter opp og frem når han blir vàr noe.

Øyeblikket: Kanskje et lettvint grep å falle for, men allikevel er det overraskende og virkningsfullt når filmen plutselig blomstrer i all sin fargeprakt. Det setter i gang mange tankerekker, om tiden filmen ble laget i, filmruller, krigsbyttet fra tyskerne og 2.verdenskrig osv. Omslaget skjer i det 56.minutt.

Lyd og bilde

Lyd og bilde kvaliteten er som Ivan the Terrible part 1, altså vel under pari. Den eneste forskjellen er at deler av part 2 er i farger, siden sovjetrusserne beslagla fargefilm fra tyskerne mot slutten av krigen. Bildeformatet er 1.33:1 og lyden er i mono.

Ekstramateriale

Multimedia essay on Eisenstein’s visual vocabulary by Yuri Tsivian, art history professor at the University of Chicago: Dette er det eneste ekstramaterialet på Ivan the Terrible part 2, men igjen er det lysende inspirerende. Det utfyller ekstramaterialet på part 1 på en fin måte. Her får vi innsyn i hvordan Eisenstein understreker handlingen med subtile visuelle grep. Noen hevder at Ivan the Terrible er den mest komplekse filmen som er laget, og i dette multimediaessayet diskuteres grepene som ligger til grunn for dette utsagnet. Strålende! 33 minutter.